زندگی نامه امام خمینی(س)

سرنگونی نظام شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی(یوم اللّه‏ 22 بهمن):

روز 19 بهمن 1357 پرسنل نیروی هوایی در محل اقامت امام خمینی (مدرسه علوی تهران) با ایشان بیعت کردند. ارتش شاه در

آستانه سقوط کامل قرار گرفته بود، پیش از این بسیاری از سربازان و درجه‏داران مؤمن ارتش با فتوای امام خمینی پادگانها را ترک گفته و به صفوف ملت پیوسته بودند.

شاپور بختیار

روز 20 بهمن همافران در مهمترین پایگاه هوایی تهران دست به قیام زدند. گارد شاهنشاهی برای سرکوب آنان گسیل شد. مردم به حمایت از نیروهای انقلابی وارد صحنه شدند. روز 21 بهمن پایگاههای پلیس و مراکز دولتی یکی پس از دیگری به دست مردم سقوط کردند. فرماندار نظامی تهران طی اطلاعیه‏ای ساعات منع عبور و مرور را به ساعت چهار بعدازظهر افزایش داد. همزمان با آن بختیار جلسه اضطراری شورای امنیت را تشکیل داد و فرمان اجرای کودتای طراحی‏شده از سوی هایزر را صادر کرد. از سوی دیگر امام خمینی طی پیامی از مردم تهران خواست تا برای جلوگیری از توطئه در شرف وقوع به خیابانها بریزند و حکومت نظامی را عملاً لغو کنند. سیل جمعیت زن و مرد و کودک و بزرگ به خیابانها ریخته و مشغول سنگربندی شدند. اوّلین تانکها و تیپهای زرهی کودتاچیان به محض حرکت از پایگاههایشان به‏وسیله مردم از کار افتادند. کودتا در همان آغاز با شکست مواجه شد. بدین ترتیب آخرین مقاومتهای رژیم شاه در هم شکسته شد و صبحدم 22

بهمن خورشید پیروزی نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی و پایانی بر دوران دیرپای سلطنت شاهان ستمگر در ایران طلوع کرد.[1]

1 . شرح حماسۀ بى‏نظیر ملت ایران در روزهاى منتهى به 22 بهمن 1357 و چگونگى فروپاشى ارکان سلطنت شاه و شکست کودتا را در کتابکوثر: مجموعه سخنرانیهاى حضرت امام خمینى(س)؛ ج3‌، صفحات 261 تا 351 ببینید.