زندگی نامه امام خمینی(س)

بازگشت امام خمینی به ایران پس از 14 سال تبعید:

بازگشت امام خمینی به ایران پس از چهارده سال تبعید:

اوایل بهمن 57 خبر تصمیم امام در بازگشت به کشور منتشر شد.

هرکس که می‏شنید اشک شوق فرو می‏ریخت. مردم چهارده سال انتظار کشیده بودند. اما در عین حال مردم و دوستان امام نگران جان ایشان بودند چرا که هنوز دولت دست‏نشانده شاه سرِ پا و حکومت نظامی برقرار بود. از این رو دوستان امام نیز توصیه به تعویق سفر تا تأمین شرایط داشتند. از سوی دیگر حضور امام در این شرایط در جمع میلیونها مردم

به‏پاخاسته از دید امریکا به‏معنای پایان حتمی‏کار رژیم شاه بود. اقدامات فراوانی از تهدید به انفجار هواپیما گرفته تا وقوع کودتای نظامی برای تعویق سفر ایشان صورت گرفت. حتی رئیس جمهور فرانسه واسطه شد؛[1]اما امام خمینی تصمیم خویش را گرفته و طی پیامهایی به مردم ایران گفته بود می‏خواهد در این روزهای سرنوشت‏ساز و خطیر در کنار

مردمش باشد. دولت بختیار با هماهنگی ژنرال هایزر فرودگاههای کشور را به روی پروازهای خارجی بست. جمعیتی انبوه از سراسر کشور

به‏سوی تهران سرازیر شدند و در تظاهرات میلیونها تن از مردم تهران شرکت کرده و خواستار باز شدن فرودگاهها بودند. جمعی از روحانیون

و شخصیتهای سیاسی در مسجد دانشگاه تهران تا باز شدن فرودگاه دست به تحصن زدند. دولت بختیار پس از چند روز تاب مقاومت

نیاورد و ناگزیر از پذیرفتن خواست ملت شد.

سرانجام امام خمینی بامداد 12 بهمن 1357 پس از چهارده سال دوری از وطن وارد کشور شد. استقبال بی‏سابقه مردم ایران چنان عظیم و غیرقابل انکار بود که خبرگزاریهای غربی نیز ناگزیر از اعتراف شده و مستقبلین را چهار تا شش میلیون نفر برآورد کردند. سیل جمعیت از فرودگاه به‏سوی بهشت زهرا(س)، مزار شهیدان انقلاب اسلامی، روانه شد تا سخنان تاریخی امام را بشنود. در همین نطق بود که امام خمینیورود حضرت امام خمینی(ره)به تهران

با صدای بلند فرمود:

من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‏کنم.[2]

شاپور بختیار ابتدا این سخن را شوخی گرفته بود اما چند روز بیشتر نگذشت که در 15 بهمن 57 امام خمینی رئیس دولت موقت انقلاب را تعیین نمود. آقای مهندس مهدی بازرگان که چهره‏ای متدین وبا سابقه مبارزاتی و دارای تجربه در نهضت ملی شدن صنعت نفت داشت، برای این منظور از سوی شورای انقلاب معرفی و پیشنهاد شده بود. امام خمینی در متن حکم انتصاب وی تصریح کرده بود که او را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی مأمور تشکیل کابینه برای تهیهمقدمات رفراندوم و برگزاری انتخابات نموده است.[3]حضرت امام از مردم ایران درخواست کرد تا نظر خود را در مورد این انتخاب اعلام کنند. سراسر کشور با برگزاری راهپیماییهای گسترده به حمایت از تصمیم امام پرداختند. احزاب و گروههای سیاسی که مسئولین و اعضای اندکشان به برکت قیام مردم در چند مرحله از زندانهای رژیم خلاصی یافته بودند، اینک در آستانه پیروزی ملت ادعای میراث‏خواری از انقلاب و

بیعت همافران نیروی هوایی با امام در مدرسه علوی (19/11/57) مشروح بیانات حضرت امام در این دیدار در صحیفه امام، جلد 6، ص 101 درج شده است.

گرفتن سهم بیشتر داشتند و از همین روزها بود که صف‏بندی علیه انقلاب اسلامی در طیفی از وابستگان رژیم شاه و ساواکیان، کمونیستها و مجاهدین خلق (منافقین) آغاز شد.

1 . مشروح دیدار و گفتگوى نمایندگان اعزامى کاخ الیزه با امام خمینى در نوفل لوشاتو را در کتابکوثر: مجموعه سخنرانیهاى حضرت امام خمینى(س)؛ ج 2، ص 581 ببینید. ضمناً امام خمینى در سخنان مورخ 6/12/1357 خود با هیأت کویتى به این گفتگوها اشاره کرده است. ن.ک.به: همان مأخذ؛ ج 3، ص 545.
2 .صحیفه امام؛ ج 6، ص 16.
3 .همان؛ ص 55‌‌54.