زندگی نامه امام خمینی(س)

حدیث بیداری

خمین/ زادگاه امام خمینی

«روز کوثر» بود. در حالی که سال 1320 هجری قمری از نیمه می‏گذشت مولودی در ایران دیده به جهان گشود که بعدها با قیام الهی خویش سرنوشت ایران و جهان اسلام را دگرگون ساخت و انقلابی را پدید آورد که قدرتهای مسلّط جهان و تمامی دشمنان آزادی و استقلالِ ملتها، از همان آغاز در برابرش صف کشیدند و برای سرکوبی‏اش به میدان آمدند. اما به فضل الهی تاکنون در مصاف با کار بزرگ او، و اندیشه و مکتبی که وی حامی و منادی آن بود ناتوان و درمانده‏اند.

آن روز کسی نمی‏دانست این همان است که فرداها دنیا او را به نام «امام خمینی» خواهد شناخت. همانکه وقتی قیام خویش را آغاز کند، در برابر بزرگترین قدرتهای جهان خواهد ایستاد و از استقلال کشور و مجد امت اسلام دفاع خواهد کرد و احیاگر دین خدا در عصر مسخ ارزشها خواهد شد.