غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

عید

  • این عید سعید، عید اسعد باشد
  • ملّت به پناه لُطف احمد باشد
  • بر پرچم جُمهوری‌ اسلامی‌ ما
  • تمثال مُبارک مُحمّد(ص) باشد.

12 فروردین 1363