غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

دریای‌ عشق

 • افسانه‌ی‌ جهان دل دیوانه‌ی‌ من است
 • در شمع عشق سوخته پروانه‌ی‌ من است[1]
 • گیسوی‌ یار، دام دل عاشقان اوست
 • خال سیاه پشت لبش، دانه‌ی‌ من است
 • غوغای‌ عاشقان، رخ غمّار دلبران
 • راز و نیازها همه، در خانه‌ی‌‌ من است
 • کوی‌ نکوی‌ میکده، باب صفای‌ عشق
 • طاق و رواق روی‌ تو کاشانه‌ی‌ من است
 • فریاد رعد، ناله‌ی‌ دلسوز جان من
 • دریا‌ی‌ عشق، ‌قطره مستانه‌ی‌ من است
 • تا شد به زلف یار، سرشانه آشنا
 • مسجود قدسیان همگی‌ شانه‌ی‌ من است
1 - فیّاض لاهیجی، با قافیه‌ای دیگر:تا بوی زلف یار، در آبادی‌ من استهر لب که خنده‌ای‌ کند، از شادی من است.