غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

درگاهِ جمال

 • هر کُجا پا بنهی‌ حُسن وی‌ آنجا پیداست
 • هر کُجا سر بنهی‌ سجده‌گه آن زیباست[1]
 • همه سرگشته‌ی‌ آن زلف چلیپای‌ ویند[2]
 • در غم هجر رُخش، این همه شور و غوغاست
 • جُمله خوبان بَرِ حُسن تو سجود آوردند
 • این چه رنجی‌ است که گنجینه‌ی‌ پیر و بُرناست؟
 • عاشقان، صدرنشینان جهان قُدسند
 • سرفراز آنکه به درگاه جمال تو گداست
 • فارغ از ما و من است آنکه به کوی‌ تو خزید
 • غافل از هر دو جهان، کی‌ به هوای‌ من و ماست؟!
 • بر کن این خِرقه‌ی‌ آلوده و، این بت بشکن!
 • به در عشق فرود آی‌! که آن قبله‌نماست.

اسفند 1365

1 - مولوی با همین وزن و قافیه:من پری زاده‌ام و خواب ندانم که کجاست؟چون که شب گشت نخسبند، که شب نوبت ماست.خواجوی کرمانی نیز:ای که باغ رسالت چو تو شمشاد نخاست!کار اسلام، ز بالای بلندت پیداست.خواجه نیز:روزه یک سو شد و، عید آمد و، دلها برخاستمی ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست.فیّاض نیز چنین گفته است:جلوه‌ی قدّ تو از چاک دل ما پیداستاین شکافی است که تا عالم بالا پیداست.
2 - در دستنوشته‌ی دیگر حضرت امام(س): همه سرگشته‌ی آن زلف چلیپای تواند.