غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

دریا و سراب

 • ما را رها کنید در این رنج بی‌حساب
 • با قلب پاره پاره و، با سینه‌ای‌ کباب[1]
 • عمری‌ گذشت در غم هجران روی‌ دوست
 • مرغم درون آتش و، ماهی‌ بُرونِ آب
 • حالی‌ نشد نصیبم از این رنج و زندگی‌
 • پیری‌ رسید غرق بطالت، پس از شباب
 • از درس و بحث مدرسه‌ام حاصلی‌ نشد
 • کی‌ می‌توان رشید به دریا ازین سراب؟
 • هرچه فرا گرفتم و، هرچه ورق زدم
 • چیزی‌ نبود غیر حجابی‌ پس از حجاب
 • هان ای‌ عزیز! فصل جوانی‌ بهوش باش!
 • در پیری‌ از تو، هیچ نیاید بغیر خواب
 • این جاهِلان که دعوی‌ ارشاد می‌کنند!
 • در خرقه‌شان بغیر «منم» تحفه‌ای‌ میاب
 • ما عیب و، نقص خویش و، کمال و، جمال غیر
 • پنهان نموده‌ایم، چو پیری‌ پسِ خضاب
 • دَم در نیاور دفتر بیهوده پاره کن
 • تا کی‌ کلام بیهُده، گفتار ناصواب؟
1 - مولانا دو غزل، با این وزن و قافیه پرداخته است:کاندر خرابه‌ی دل من آید آفتاب.نیز:باز آمدن آن مَهی که ندیدش فلک به خوابآورد آتشی که نمیرد به هیچ آب.