غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

دریای‌ جمال

 • سر زلفت به کناری‌ زن و، رخسار گشا!
 • تا جهان محو شود، خرقه کشد سوی‌ فنا
 • به سر کوی‌ تو ای‌ قبله‌ی‌ دل! راهی‌ نیست
 • ورنه هرگز نشوم راهی‌ وادی‌ّ «مِنا[1]»
 • از صفای‌ گل روی‌ تو هر آن کس برخورد
 • بَر کَنَدْ دل ز حریم و، نکُند رو به «صفا[2]»
 • طاق ابروی‌ تو محرابِ دل و جان من است
 • من کجا و تو کجا؟ زاهد و محراب کجا؟
 • ملحد و، عارف و، درویش و، خراباتی‌ و، مست
 • همه در امْرِ تو هستند و، تو فرمانفرما
 • خرقه‌ی‌ صوفی‌ و، جامِ می‌ و، شمشیر جهاد
 • قبله‌گاهی‌ تو و، این جمله همه قبله‌نما
 • رَسَم آیا به وصالِ تو که در جان منی‌؟
 • هجر روی‌ تو که در جان منی‌، نیست روا!
 • ما همه موج و، تو دریای‌ جمالی‌، ای‌ دوست!
 • موجْ دریاست، عجب آن که نباشد دریا!
1 - «مِنیٰ» منطقه‌ای است در کوهستان شرقی مکّه، در سر راه «عرفات» که حجگزاران، روز دهم ذی حجّه، در آن قربانی می‌کنند.
2 - «صفا» بلندی صخره‌ای است، میان کعبه و کوه ابوقبیس و موازی «مروه» هفت شؤط (بار) سعی میان صفا و مروه، از جمله‌ی مناسبک حج و عمره می‌باشد.