غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

عید نوروز

 • باد نوروزی‌ وزیده است به کوه و صحرا
 • جامه‌ی‌ عید بپوشند چه شاه و چه گدا
 • بلبل باغ جنان را نبود راه به دوست
 • نازم آن مطربِ مجلس که بود قبله‌نما
 • صوفی‌ و عارف از این بادیه دور افتادند
 • جام می‌ گیر ز مطرب، که رَوی‌ سوی‌ صفا
 • همه در عید به صحرا و گلستان بروند
 • منِ سرمست، ز میخانه کنم رو به خدا
 • عید نوروز مبارک به غنیّ‌ و درویش!
 • یار دلدار! ز بتخانه دری‌ را بگشا
 • گر مرا ره به در پیر خرابات دهی‌
 • به سر و جان به سویش راه نوردم نه به پا
 • سالها در صف ارباب عمائم بودم
 • تا به دیدار رسیدم نکنم باز خطا[1]
1 - رباب عمائم: صاحبان عمامه، جامعه‌ی روحانیت. حضرت امام خمینی(س) تعلّق خاطر خاصّی به حوزه‌های علمیّه و علوم دینی داشتند و، خود نیز در همه‌ی علوم متداول حوزه‌ها، از سرامدان روزگار ما بودند؛ آن بزرگوار در این بیت، تعلّق به این صنف و صف را سبب وصول به حضرت رحمانی (دلدار) می‌دانند.