گرانی تایر

  • سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به شرکت‌های تولیدکننده تایر، بر ضرورت رعایت وجاهت قانونی جهت هر گونه افزایش قیمت وفق ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها تاکید کرده است.

  • آخرین بار، باتوجه به نوسان افزایشی عوامل موثر بر قیمت تمام شده تایرهای داخلی، با افزایش ۵۰ درصدی قیمت تایرها در آبان ماه سال گذشته موافقت و از ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، اجرایی شد. از سوی دیگر، برخی سایت‌ها و رسانه‌ها در اولین روز از شهریورماه (بنا به اینکه از شهریور ماه برای اعمال افزایش قیمت تایر صحبت شده بود)، از اجرایی شدن افزایش ۱۵ درصدی قیمت تایر صحبت کردند.