پبیک پنجم کرونا

  • کارشناسان حوزه سلامت هشدار می‌دهند موج پنجم کرونا با فاصله اندک از پیک چهارم در برخی از شهرها خیز برداشته و شیوع گسترده گونه جدید ویروس کرونا معروف به کرونا دلتای هندی، نگرانی‌هایی بین مردم ایجاد کرده است که بی‌توجهی ها می تواند نتیجه تلخی را رقم بزند.