نسل زی

  • «نسلZ» مشتریان آینده بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه‌‌‌های مالی و پرداخت هستند که دارای ویژگی‌‌‌ها و ترجیحاتی متفاوت با نسل‌های قبل خود هستند. به نظر می‌رسد در بین مدیران و کارکنان سیستم بانکی کشور هنوز راجع به تحولات دیجیتال شناخت کافی وجود ندارد و برای نسلی که در عصر تکنولوژی به دنیا آمده‌‌‌اند، هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.