نرخ بیکاری در ایران چقدر است

  • نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار تابستان ١٤٠٠ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.