مشهد تعطیل شد

  • به دلیل شدت گرد و غبار؛

    تمام فعالیت‌های آموزشی دولتی و خصوصی در مشهد شامل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در موضوعات مختلف به دلیل شدت گرد و غبار براساس اعلام کارگروه شرایط اضطراری گرد و غبار استان ‌تعطیل شد.

  • به دنبال تشدید آلودگی هوا و افزایش شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ساعات اخیر در سطح شهر مشهد تعطیلی فعالیت‌های اداری و به خصوص ورزشی و آموزشی تصویب شد.