محمد نوروزی

  • روایت عکاس مطبوعاتی؛

    عکاس مطبوعاتی می‌گوید زمانی که جلوی مادری قرار گرفت که سه تن از بچه‌هایش را کشته بود، وجدانش اجازه نداد به گونه‌ای عکاسی کند که چهره و جایگاه یک «مادر» در نگاه دیگران تخریب شود. در نتیجه از زاویه‌ای عکس گرفت که چهره او مشخص نباشد.