مالیات در بودجه 1403

  • درآمدهای مالیاتی از 749 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به 1122 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است. به بیان دیگر، منابع دولت از محل اخذ مالیات در سال آینده 50 درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت.