قیمت دینار عراق، درهم امارات و سایر ارزها، امروز 14 فروردین 1403