قتل در مشهد

  • بررسی های اولیه حکایت از آن داشت که زن بارداری حدود 30 ساله در حالی با وارد آمدن ضربات جسم سخت به ناحیه سر کشته شده است که جمجمه اش متلاشی شده بود. تحقیقات مقدماتی قاضی گلمکانی در صحنه جنایت بیانگر آن بود که فرد یا افرادی زن جوان را به ارتفاعات و باغ های اطراف تفرجگاه کشانده و او را به قتل رسانده اند. این درحالی بود که آثار کبودی زیر گلوی پیکر زن جوان نشان می داد عامل یا عاملان جنایت ابتدا قصد داشته اند او را خفه کنند.