طب سنتی چینی

  • طب سنتی چینی و غربی هر دو موافق هستند که رژیم غذایی نقش مهمی در تشدید یا آرام کردن علائم آکنه برای تقریباً همه انواع آکنه دارد.