شستن گوشت

  • ​گوشت قرمز، ماهی یا مرغ حاوی باکتری‌های هستند که در صورت شسته نشدن ممکن است وارد بدن شده و موجب مسمویت شوند. شستن گوشت به عنوان یکی از مراحل اصلی برای از بین بردن باکتری‌های روی سطح گوشت است که لازم است قبل از پختن غذا، گوشت را کاملا شستشو داده و از رشد باکتری جلوگیری شود.