ساعت کار ادارات در مرداد ماه

  • طبق توضیحات معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران، ساعت حضور کارکنان در ادارات دولتی تا آخر مرداد ماه از ساعت ۷ تا ۱۳ است و مردم باید پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند تا پیشگیری مناسبی نسبت به کرونا داشته باشیم.