زندگینامه ملا علی تبریزی

  • جی پلاس؛

    ملا علی تبریزی از علمای قرن چهاردهم قمری و مشهور به واعظ خیابانی است. وی نزد اساتیدی مانند آیات سید ابوالحسن اصفهانی، سید حسین بروجردی و ... شاگردی کرد. وی صاحب تالیف بیش از پنجاه جلد کتاب است.