روش های نگهداری از یخچال

  • یخچال و فریزر یکی از ضروری‌ترین لوازم برقی برای هر خانه‌ای می باشد که مواد غذایی را سالم نگه می دارند. در کارکرد یخچال گاهی بدنه و دیواره های یخچال داغ می شود، اگر این گرما بیش از حد بوده و با لمس درب یخچال احساس شود، نشان دهنده ی اشکال و ایراد است.