روش های تمیز کردن کتری

  • پوسته و زنگ زدگی در کتری به دلیل وجود املاح و مواد معدنی در آب لوله کشی ظاهر می شود. هر کسی مجبور است به دنبال پاسخ این سوال باشد: چگونه داخل کتری را تمیز کنیم؟ و گاهی مواقع فراموش می کنیم و کتری می سوزد، هیچکس از این اتفاق در امان نیست.

  • سماور و کتری از وسایل پر استفاده در هر خانه ای هستند که با گذشت زمان و استفاده مکرر رسوبات آهکی ضخیم در آنها به وجود می آید. این رسوبات آهکی سبب ایجاد ظاهر بدی در سماور و کتری شده و آب جوش را بدرنگ و بد بو می کند و کیفیت آن را پایین می آورد. برای از بین بردن این رسوبات روش های فراوانی وجود دارد.