روش تمیز کردن کتری

  • پوسته و زنگ زدگی در کتری به دلیل وجود املاح و مواد معدنی در آب لوله کشی ظاهر می شود. هر کسی مجبور است به دنبال پاسخ این سوال باشد: چگونه داخل کتری را تمیز کنیم؟ و گاهی مواقع فراموش می کنیم و کتری می سوزد، هیچکس از این اتفاق در امان نیست.