روز تعطیل جدید

  • لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: در قانون چیزی به‌نام روز تعطیل نیامده است، ولی اینکه شنبه و یا پنجشنبه تعطیل شود در اختیار هیئت وزیران است.

  • یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اینکه قرار بر این گذاشته است تا شنبه به جای پنجشنبه تعطیل شود، تصمیمی است که قطع به یقین به نفع مناسبات اقتصادی ایران خواهد شد.

  • گزارش؛

    کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص تعطیلی جمعه و شنبه یا پنج‌شنبه و جمعه، اختیار را به دولت واگذار کرده است. حال‌آنکه تجار تاکید دارند با تعطیلی پنج‌شنبه شاهد گسست بیشتر روابط اقتصادی با دنیا خواهیم ‌بود؛ ولی تعطیلی شنبه، عدم هماهنگی تعطیلات با دیگر کشورها را به حداقل خواهد رساند.