روز تعطیل

  • لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: در قانون چیزی به‌نام روز تعطیل نیامده است، ولی اینکه شنبه و یا پنجشنبه تعطیل شود در اختیار هیئت وزیران است.

  • یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اینکه قرار بر این گذاشته است تا شنبه به جای پنجشنبه تعطیل شود، تصمیمی است که قطع به یقین به نفع مناسبات اقتصادی ایران خواهد شد.

  • برنامه ریزی هفته در روز تعطیل یکی از مهم ترین کارها برای برنامه ریزی هفته ی شماست. روزهای جمعه نباید خسته کننده ترین و دردآورترین روز هفته باشد. امروز شما تصمیم می گیرید چطور هفته ای را سپری کنید. اولویت های خود را تنظیم می کنید. اهداف خود را یادآوری می کنید. عادت های خود را به کار میندازدید تا شما را زودتر به اهدافتان برسانند.