دلایل بی خوابی

  • دلایل زیادی وجود دارد که چرا با اینکه خسته‌اید اما خوابتان نمی‌برد. شناسایی این فاکتورها، قدم مهمی برای رسیدن به الگوی درست خواب و در نتیجه سلامتی و تندرستی است.