دستاورد فضایی

  • فرودگر ژاپنی «SLIM» روز ۱۹ ژانویه با موفقیت روی ماه فرود آمد اما پنل‌های خورشیدی آن مطابق برنامه‌ریزی، برق تولید نمی‌کنند.