خلط پشت حلق

  • معمولاً برای آبریزش بینی که در اواخر زمستان، اوایل بهار یا پاییز رخ می دهد، آلرژی تشخیص داده می شود و درمان با داروهایی است که این درمان ها غالباً علامتی هستند.