خط لوله نفت گوره جاسک

  • در پیامی توئیتری مطرح شد؛

    ١٠٠٠ کیلومتر خط لوله انتقال نفت، موسوم به گوره-جاسک، نفت را از منطقه گوره در بوشهر به سواحل مکران در هرمزگان می‌رساند. ظرفیت خط، ١میلیون بشکه است. امروز بارگیری کشتی ٣٠٠هزار بشکه‌ای بیرون تنگه آغاز می‌شود.