حکم امام به محتشمی پور برای سرپرستی کمیته های انقلاب اسلامی