حقوق کادر درمان

  • عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نامه ای به جهانگیری معاون اول رییس جمهور نوشت: پرسنل و کادر درمانی مطالبات متعددی در خصوص کارانه خود دارند که نیاز است با قید فوریت برای تامین امنیت و ادامه فعالیت آنان دستور فرمائید، حداقل قسمتی از مطالباتشان در قالب کارانه عقب افتاده یا پاداش کرونا توسط وزارت بهداشت به حساب آنان واریز و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد حمایت قرار گیرند.