جام جهانی در مکزیک

  • ورزشگاه "آزتکا" مکزیک، یکی از میزبان های جام جهانی 2026 است؛ جایی که پله و مارادونا در سال های 1970 و 1986 جشن قهرمانی برزیل و آرژانتین را برگزار کردند.