توقیف خودرو به خاطر کشف حجاب

  • پلیس تهران اعلام کرد: روز شنبه مورخه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ عوامل پلیس امنیت عمومی مستقر در میدان صنعت واقع در شهرک غرب؛ یک دستگاه خودرو هیوندا مشکی دارای سابقه توقیفِ فیزیکیِ خودرو (کشفِ حجاب در مرحله سوم ارسال پیامک) را شناسایی کرده و برابر قانون از راننده درخواست شد تا فرآیند توقیف خودرو اجرا شود.