تمیز کردن فرش با مسواک کهنه

  • قبل از اینکه مسواک های قدیمی را دور بریزید، به این فکر کنید که دیگر در چه مواردی می توانید از آن استفاده کنید. شاید فکر کنید که مسواک شما دیگر قابل استفاده نیست اما مطمئن باشید کاربرد های زیادی دارد که در این قسمت آن ها را به شما معرفی خواهیم کرد.