تمیز کردن دستشویی و حمام

  • وسایل حمام و دستشویی معمولا آخرین مواردی هستند که در بازسازی یا ساخت خانه کار گذاشته می شوند. دستشویی و حمام از جمله مکان هایی هستند که خرابی در آن ها زیاد اتفاق می افتد، در نتیجه به کاشی ها و سایر وسایل خسارت زیادی وارد خواهد شد. با پیروی از دستورالعمل های این قسمت بهترین و استاندارد ترین چیدمان حمام و دستشویی را انجام دهید.