تعطیلات کرونا

  • براساس مصوبه هیات مدیره شرکت فرابورس ایران، پس از پایان تعطیلات به خاطر کرونا، حداکثر حجم مبنا از روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه ۱۴۰۰ در نمادهای مندرج در بازار پایه فرابورس معادل «نیم درصد سرمایه پایه شرکت» لحاظ خواهد شد.