بهترین خودرو سال جهان

  • هیوندای آیونیک 5 با رای روزنامه‌نگاران خودرو به عنوان بهترین ماشین سال 2022 جهان انتخاب شد. داوران همچنین آیونیک 5 را به عنوان بهترین ماشین الکتریکی و بهترین طراحی خودرو سال انتخاب کردند.