برطرف کردن سفیدک لباس ها

  • دلیل لکه سفید روی لباس، فقط پودر ماشین لباسشویی نیست. ماشین لباسشویی مثل هر وسیله برقی دیگر، احتیاج به مراقبت و رعایت یک سری اصول مراقبتی دارد.