بازگشت رشید مظاهری

  • جی پلاس

    رشید مظاهری؛ سنگربان فصل گذشته تیم فوتبال استقلال پس از کش و قوس های فراوان سرانجام بار دیگر به این تیم بازگشت تا مشخص شود صحبت از مقابله با بازیکن سالاری و توجه به نظم در این تیم می تواند چیزی شبیه به قصه باشد!