انتخابات شورای شهر بوکان

  • در یک مورد استثنایی در شهر بوکان سه زن توانستند در یک رکوردشکنی وارد شورای این شهر شوند. از بین هفت نماینده‌ای که روز جمعه به شورای شهر راه پیدا کردند، ژیلا عبدی، رای اول این دوره شوراهای بوکان بود.