الدور شومورودوف

  • جی پلاس

    رامین رضاییان در بازی با ازبکستان تلاش زیادی انجام داد تا بازیکنان رقیب را عصبانی کند که این موضوع در چند صحنه تکرار شد.