22 مرد خشمگین در تهران!

  • جی پلاس

    دربی تهران از حیث خطاهای پرتعداد، دو کارت قرمز و چندین کارت زرد و داد و فریاد بسیار زیاد در طول مسابقه در زمره خشن ترین بازی های سال های اخیر فوتبال ایران قرار می گیرد.