چیزهایی که خانه را بدبو می کند

  • ​آلودگی در نقاط مختلف خانه همواره برای مان قابل رویت نیست اما می تواند باعث ایجاد بوی ناخوشایندی شود از بوی کپک زدگی گرفته تا بویی کاملا وحشتناک. بسیاری از کثیفی ها به راحتی قابل تشخیص هستند اما برخی از موارد ناخوشایند مانند مبل های آغشته به خرده بیسکوئیت یا چیپس یا پادری حمام می توانند از توجه دور بمانند.