چطور مجوز تردد‌ بین شهری بگیریم؟

  • رییس روابط عمومی و اموربین الملل فرمانداری تهران گفت: صدور مجوز‌ تردد‌های بین شهری از روز شنبه (۱۳ دیماه) تا سه شنبه (۱۶ دیماه) متوقف بوده و پس از آن به صورت آنلاین ارائه خواهد شد و مراجعه حضوری نداریم.