نظر امام خمینی در مورد انتخابات

  • با اشاره به بیانات امام خمینی؛

    امام اگر گفت "جمهوری اسلامی"( نه یک کلمه زیاد یه یک کلمه کم) به آن باور داشت و همواره به آزاد گذاشتن مردم در انتخاب سرنوشت خود تاکید می کرد!

  • یادداشت/

    امام خمینی رعایت اخلاق و نکات اخلاقی از سوی کاندیداهای انتخاباتی در زمان تبلیغ و زمانی که به پیروزی رسیده و مسئولیتی را برعهده می گیرند در طول دوران رهبری خود پس از پیروزی انقلاب، سفارش های زیادی کرده اند هم به صورت پیام و هم در سخنرانی های خود که بسیار آموزنده و تامل برانگیز است.

  • یادداشت جماران/

    رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام برآمده از آن، حضور مردم را بزرگترین سود این نظام دانسته و می گویند، «و ما اگر فایده ای از این جمهوری اسلامی‌‎ ‎‌نداشتیم الاّ همین حضور ملت به همۀ قشرهایش در صحنه و نظارت همۀ قشرها در امور‌‎ ‎‌همه، این یک معجزه ای است که جای دیگر من گمان ندارم تحقق پیدا کرده باشد. و این‌‎ ‎‌یک هدیۀ الهی است که بدون اینکه دستهای بشر در آن دخالت داشته باشند خدای‌‎ ‎‌تبارک و تعالی به ما اعطا فرموده است.»