صحبت های محمود فکری علیه نساجی

  • جی پلاس

    سرمربی جدید استقلال مدعی شد برای کسب رضایتنامه از باشگاه نساجی خانه اش را می فروشد، ادعایی که اگر با واقعیت همخوانی داشته باشد، اولین قرارداد با رقم منفی در تاریخ فوتبال ایران و جهان ثبت شده است!