سکوت فدراسیون بسکتبال درباره حاشیه جنجالی

  • درپی خبر استعفای دبیر

    دبیر فدراسیون بسکتبال و دیگر مسئولان فدراسیون در حالی نسبت به خبر استعفا شبنم کلاهی (دبیر فدراسیون) سکوت کرده‌اند که این سکوت حواشی شنیده شده را تایید می‌‌کند.