حکم دیوان عدالت اداری در مورد مدیریت زنان

  • مرکز رسانه قوه قضاییه در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد مصوبه سهم 30 درصدی مدیریتی زنان اعلام کرد: آنچه در دیوان عدالت اداری مورد رأی قرار گرفته، کاملا مطابق قانون است و باید انتصاب در پست‌های مدیریت‌ حرفه‌ای بر مبنای احراز شایستگی باشد و اصول حقوقی هم بیانگر این موضوع است که خدمت عمومی باید توسط شایستگان ارائه شود و اگر سن و جنسیت در گزینش مدیران ملاک بود، قانون‌گذار آن را تصریح می‌کرد.